🚴‍♀️🚴‍♂️VÉ THÌ RẺ-NGẠI GÌ KHÔNG ĐI
✈️======================✈️
Hồ Chí Minh Đà Lạt: 99k
Hồ Chí Minh Nha Trang: 99k
Hồ Chí Minh Đà Nẵng: 199k
Hồ Chí Minh Chu Lai: 299k
Hồ Chí Minh Hà Nội: 499k
Hồ Chí Minh Hải Phòng: 449k
Hồ Chí Minh Vinh: 499k
Hồ Chí Minh Thanh Hóa: 499k
Lưu ý :
+ GIÁ VÉ TRÊN LÀ GIÁ VÉ 1 CHIỀU VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ, LỆ PHÍ
+ GIÁ VÉ KHÁC NHAU CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM ĐẶT VÉ
Liên hệ để được tư vấn: 0966 852 309 – 0989 806 172